Program

Program pro děti
Program pro děti

Dětská výtvarná soutěž o ceny

11:30 "Republika slaví" zážitková hra na stanovištích

Beruška band

Divadlo
Hlavní program
Hlavní program

9:00 Zahájení ve sboru CČSH opata Prokopa - následně pěší pouť do kláštera

Open Air bohoslužba 

Společné jídlo

Gitanne - romské tanečnice pod vedením Evy Džobákové

Soutěž o ceny "Republika slaví"

Jazz, swing, folk

Tančírna

Zakončení pouti s písněmi z Taizé v kryptě klášterního kostela


Alternativní program
Alternativní program

Komentované prohlídky kláštera začínají v tyto časy:

10.00

11.15

13.00

14,15 

15.30

Vstupenky jsou k zakoupení v pokladně kláštera, začátek prohlídky tamtéž.


ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA