POUŤ NA SÁZAVĚ

Sobota 25. června 2022

Letošní Pouť na Sázavě se ponese ve znamení 430. výročí narození Jana Amose Komenského v duchu hravosti a současně čerpání nových poznatků - právě z života a textů tohoto vzdělance a posledního biskupa Jednoty bratrské, jenž ve svém životě musel čelit mnohým nesnázím, které však vždy zdolal. I jeho vytrvalost a zkouškami života prověřovaná a posilovaná odolnost bude inspirací pro letošní ročník pouti. Účastníky čeká úvodní bohoslužba vedená patriarchou Církve čs. husitské Tomášem Buttou spolu s pražským biskupem Davidem Tonzarem. V průběhu bohoslužby zazní slova Komenského - recitované i zpívané. Komenského život i myšlenky se objeví i v dalším programu - v kvízu týmů o ceny i v zážitkové hře pro děti na stanovištích umístěných na louce v centru města Sázavy - u nábřeží Cyrila a Metoděje, kde se pouť bude opět letos konat. Děti budou Komenského také malovat ve výtvarné soutěži. Jeho vytrvalost a odolnost budou moci všichni účastníci (malí i velcí) testovat při 3. štafetovém běhu o pohár opata Prokopa. V plánu jsou opět i workshopy církevních husitských škol a nabídka diakonických středisek. Pro účastníky bude zajištěna možnost občerstvení a tradičně i Fair trade kávy. Ať již jako rodina s dětmi, či jednotlivec, v jakémkoliv věku, přijďte se inspirovat a "pobýt" s Komenským a spočinout při Pouti na Sázavě v sobotu 25.6. 2022 v ráji srdce v labyrintu světa. 

VSTUPNÉ JE DOBROVOLNÉ

Každoročně pro Vás pouť koná Církev československá husitská ve spolupráci s městem Sázava.  Stejně jako vloni se akce bude konat na nábřeží Cyrila a Metoděje - na louce u hasičské zbrojnice na Sázavě, a v případě deště v prvorepublikovém kostelíku - Sboru Církve čs. husitské opata Prokopa na Sázavě. 

  • Kdy? v sobotu 25.6. 2022 od 10.00 do 16.00 h.
  • Kde? na louce u hasičské zbrojnice na Sázavě a Sboru Církve čs. husitské opata Prokopa na Sázavě.
TĚŠÍME SE NA VÁS!

Pouť na Sázavě

MÍSTO KONÁNÍ

Sázava: Nábřeží Cyrila a Metoděje (louka u hasičské zbrojnice) a Sbor Církve čs. husitské opata Prokopa

TELEFON NA POŘADATELE

+420 220 398 114

+420 602 355 104

Sobota 25. 6. 2022

PROGRAM - VSTUP ZDRAMA

10:00 - 16:00


FACEBOOK

https://bit.ly/3zrt2OBVytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky