POUŤ NA SÁZAVĚ

Sobota 29. června 2019

Přijďte zakusit neopakovatelnou atmosféru Pouti na Sázavě! Přijeďte s dětmi, či sami, či v doprovodu partnerů, přátel, kamarádů. Prožijte nečekanou atmosféru při open air bohoslužbě, nechte se překvapit ukázkami tanců dětí Gitane, z nízkoprahového centra Husita a dětí DD Sázava, zasoutěžte si o ceny při společném jídle, podívejte se na divadlo ztvárněné mladými nadšenci, zkuste sami jako dospělí, či s dětmi, či děti samy, projít zážitkovou Cestou necestou k Prokopově studánce - na deseti stanovištích je připraveno něco opravdu pro každého! Nechte své děti malovat při výtvarné soutěži a zaposlouchat se do Berušky bandu, či s nimi absolvovat workshop Woskovek ze Sázavy. Potěšit sebe i druhé budete moci také zakoupením výrobku dílny Nazaret- centra pro postižené a chráněné dílny. A teď to nejlepší nakonec. 

VSTUPNÉ JE DOBROVOLNÉ

Každoročně pro Vás pouť koná Církev československá husitská ve spolupráci s městem Sázava a pozor! tentokrát poprvé na nábřeží Cyrila a Metoděje - na louce u hasičské zbrojnice na Sázavě a také tradičně v prvorepublikovém kostelíku - Sboru Církve čs. husitské opata Prokopa na Sázavě. 

  • Kdy? v sobotu 29.6. 2019 od 10.00 do 16.00 h.
  • Kde? na louce u hasičské zbrojnice na Sázavě a Sboru Církve čs. husitské opata Prokopa na Sázavě.

TĚŠÍME SE NA VÁS!