Dětská výtvarná soutěž o ceny

Výtvarná soutěž 2019 

(29.6. 2019 na Pouti na Sázavě, Nábřeží Cyrila a Metoděje - od 11.15 do 16.00)- téma letos koresponduje s výročím Jakoubka ze Stříbra (+1429) a také 100 lety bohoslužby v češtině (1919) a s výročím Cyrila (Konstantina) (+ 869) - proto jsme zvolili téma KALICH (děti mohou malovat samotný kalich, či kalich na špici věže kostela - Sboru opata Prokopa na Sázavě, či kalich na husitském taláru,...), ale jsme také na Sázavě, s níž je svázán opat Prokop, (pokračovatel staroslověnské tradice), který snad v r. 1009 přišel na Sázavu. Navíc naše zážitková hra Cestou necestou k Prokopově studánce je také s Prokopem svázána, proto chceme téma rozšířit a přidat téma VODA (děti mohou malovat Prokopovu studánku, či řeku Sázavu) a dále téma PROKOP (děti mohou malovat opata Prokopa, či jak Prokop oral s čertem, či jak se setkal s knížetem Oldřichem, jehož dovedl k poustevníkovi Prokopovi jelen atp.) Kromě toho, že jsme výtvarnou soutěž tématicky rozšířili, jsme se letos rozhodli, nevyhlašovat 1.-3.místo, ale odměnit všechny děti, které budou malovat. Obrázky by pak mohly být vystaveny třeba ve Sboru opata Prokopa na Sázavě, anebo také třeba v místní sázavské škole, bude -li o ně mít zájem.