Pravidla svatebního kvízu

Svatebí kvíz

Pravidla hry jsou letos jednoduchá:

Zúčastnit se mohou dvou až pětičlenná družstva. (Proč nejméně dva soutěžící? protože Já a Ty jsme My - čili alespoň dva).

V čase vymezeném pro kvíz se losují otázky z "osudí" (skleněná koule).

Tematický okruh je letos jeden: svatební zvyky (v křesťanském světském pojetí) a všechno okolo nich.

Za odpověď na otázku je jeden bod, za špatnou odpověď se nic neodečítá.

Každé družstvo by mělo dostat stejný počet otázek.

Při stavu "nerozhodně" se dává všem družstvům stejná otázka, odpověď se píše na papír a hraje se do té doby, než jedno družstvo
odpoví správně.

Otázky losuje jeden z družstva, při stavu "nerozhodně" losuje moderátor.